Algemene voorwaarden
Op onze cursussen en diensten zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.

Algemeen
Cursisten trainen altijd voor eigen risico bij MagicDog.
De cursist wordt bij deze geadviseerd om een WA-verzekering af te sluiten en is hier zelf verantwoordelijk voor.
Op het moment van betaling is de cursus definitief. Na inschrijving gaat MagicDog ervan uit dat de cursisten van de Algemene voorwaarden op de hoogte zijn.

Cursus
Het cursusgeld behoort voor aanvang van de cursus worden voldaan, bij in gebreke blijven zal de cursist niet toegelaten worden tot de les.
Inschrijving verplicht tot betaling van de gehele cursus. Er vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.
Wanneer door ziekte e.d. van de instructeur de cursus wordt beëindigd, zal het resterende cursusgeld worden terugbetaald, onder aftrek van reeds gemaakte kosten door MagicDog.
Een les dient door de cursus uiterlijk 24 uur voor aanvang van deze les te worden afgezegd, anders is er geen mogelijkheid tot herplanning.
Inhaallessen kunnen worden ingepland zonder extra kosten. De inhaallessen worden in overleg met de instructeur ingepland tot de maximale duur van desbetreffende training/cursus.
MagicDog behoudt zich het recht voor om tijdens de cursussen foto’s te maken en deze op de site van MagicDog te plaatsen voor promotie-doeleinden. Door u in te schrijven voor één van onze cursussen geeft u automatisch toestemming om deze foto’s voor dit doel te gebruiken. Heeft u hiertegen bezwaar? Geef dat dan bij ons aan, dan houden we daar rekening mee.

Reglement
Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor begin van de lessen bij de hondenschool aanwezig te zijn.
Op het terrein van de hondenschool blijven de honden aangelijnd, tenzij door de instructeur hiervoor andere instructies worden gegeven.
De cursisten dragen kleding die is afgestemd op het trainen met honden.
Honden op het terrein van MagicDog behoren tijdig te zijn ingeënt.
Indien een hond loops is dan dient de cursist overleg te plegen met de instructeur voordat hij/zij deelneemt aan de cursus.
In overleg is het mogelijk om een extra persoon mee te nemen naar de training, uitsluitend op eigen risico van de cursist.
De cursist dient de aanwijzigen van de instructeur op te volgen.
MagicDog wil geen overlast veroorzaken voor bewoners in de directe omgeving. Daarbij hoort parkeren op de daarvoor aangegeven plaatsen.
Mocht de hond zijn behoefte op het MagicDog-terrein of in de omgeving doen dan verwacht MagicDog dat u dit zelf op ruimt en deponeert in de aanwezige afvalbak.
MagicDog laat géén honden toe bij de theorielessen.